Knapp: Startsidan

Knapp: Analyser

Knapp: Behandlingar

Knapp: Prisuppgifter

Knapp: Webshop

Knapp: Kurser

Knapp: Presentation

 

Hälsoanalys Es-Teck

Es-Teck ett analyssystem som kan upptäcka tidiga obalanser hos organ och system i kroppen redan innan allvarliga obalanser uppkommit.

Es-Teck registrerar ett ESG, ett Elektro-Somato-Gram. Liksom ett EKG återger hjärtats tillstånd eller ett EEG visar hjärnans funktion visar ett ESG hela kroppens tillstånd. Med Es-Teck kan du genom uppföljande analyser se förändringar i hälsotillståndet och se hur du svarar på behandling och eventuella kost och livsstilsförändringar.

 

 

Hur går det till?

Avläsningen tar några minuter och utföres genom att du placerar dina händer och fötter på metallplattor samt två elektrodplattor som fästes i pannan. På ena pekfingret fästes en oxymeter. Ditt blodtryck tas i samband med mätningen. Resultatet syns strax på datorn med text och tydliga tredimensionella bilder. Vi går igenom allt tillsammans vilket tar ca 90 min.

Vi tittar på; Det Autonoma nervsystemet, Ryggen, Lymfsystemet, Matsmältningssystemet, Mineralstatus, Natrium/Kalium balansen, Näringsbrister, BMI, vätskebalans, Syreupptag i kroppen, pH-värde. Indikationer om det finns låg eller hög binjure- och sköldkörtelfunktion, om det finns inflammationer i kroppen eller om det finns glukos och insulinobalanser med mera. Oxymetern ger följande data: Syremättnad, SpO2, Hjärtfrekvens, Artärpulskurva (blodflödet ut i kroppen)

Med dig får du en utskrift på avläsningen med kostförslag och kostillskottsförslag för att förebygga eller rätta till just dina eventuella obalanser.

OBS: Drick ej kaffe eller ät 2 timmar innan scanningen. Vatten går bra att dricka.

 

Medicinska godkännanden:

ES-Teck är konstruerad av en fransk neurolog, dr Albert Maarek och har tillstånd för medicinskt bruk av amerikanska Food and Drug Administration och EUs tillståndsmyndighet.

Systemet är verifierat för att studera läkemedel och har bl a följande godkännanden / certifikat:

*ES marks (Class IIa):
*Health Canada (Class III):
*FDA 510k Clearance:
*Kema certified ISO 13485:2003:

 

OBS: Detta har inte för avsikt att ersätta medicinsk vård.