Knapp: Startsidan

Knapp: Analyser

Knapp: Behandlingar

Knapp: Prisuppgifter

Knapp: Webshop

Knapp: Kurser

Knapp: Presentation

 

 

Analys och Frekvensterapi

F-Scan3 analyserar och behandlar mikrober som belastar kroppen,
såsom Mögel, Bakterier, Virus, Parasiter, Maskar, Svamp och Metaller/Tungmetaller

F-Scan3 är en elektronisk apparat som sänder svaga elektriska impulser genom kroppen.
F-Scan3:s mycket exakta frekvenser med dess specifika vågformer mäter och behandlar mögel, bakterier, virus, parasiter, maskar och tungmetaller. Frekvenserna stimulerar och stärker också kroppens immunsystem och kan även förbättra funktionen hos kroppens organ.

Frekvensterapi bygger på att allt levande har en egen specifik frekvens och det är detta som gör det möjligt att hitta t.ex. en viss parasit och att sedan behandla densamma med frekvensterapi.
Denna terapiform är baserad på välkända forsknings- och behandlingsresultat av R.R. Rife och Dr.Hulda Clark.

Enligt Dr.Hulda Clark så är orsaken till våra sjukdomar bland annat att kroppen är belastad av mögel, bakterier, virus, parasiter, maskar och tungmetaller. De anser att det inte finns några kroniska sjukdomstillstånd!

Hur går en behandling med F-Scan3 till?

Du kommer att få hålla två olika elektroder i händerna och terapeuten gör flera olika scanningar mellan 70.000 Hz till 12.000.000 Hz.

f-scan3

Man får då svar på vad som belastar kroppen, avseende mögel,
bakterier, virus, parasiter, maskar och tungmetaller.

f-scan_skärm

Detta kan ske genom att svaga elektriska impulser på en mängd olika frekvenser leds genom kroppen.

Därefter behandlas man genom att frekvenser motsvarande de frekvenser mikroorganismerna har, leds genom kroppen under vardera tre minuter, oftast med elektroder som hålls i händerna.
Detta skapar en resonans med mikroorganismen som på grund av detta spricker och dör.

Om låga frekvenser används kan du känna flödet av de elektriska impulserna men det är helt ofarligt och kan inte skada dig eftersom apparaten inte kan generera hög spänning (max 12 volt).
Din terapeut kan justera signalnivån till en komfortabel nivå som passar just dig!
Det finns även ett stort antal färdiga program med frekvenser inom ett lägre intervall, som bl.a. kan stärka och stabilisera vårt immunsystem.

Grundscanningar, analys och frekvensterapi tar ungefär en till två timmar. Behandlingsperioden är beroende av det resultat scanningen har visat, samt av individuella skillnader på hur snabbt man svarar på behandlingen.
Din terapeut avgör hur långa och hur frekventa behandlingar som behövs. Patienten ska alltid vara delaktig i behandlingen och ta sitt ansvar för ett lyckat och bestående resultat.

Behandla Dig själv!

För dig som behöver många behandlingar under lång tid och vill påskynda behandlingen, eller bor långt från din terapeut, finns nu F-Scan Compact att hyra eller köpa!
Den är liten och behändig, lätt att ta med på resan, endast 105 x 66 x 19 mm och drivs med ett laddningsbart batteri. Den innehåller 350 olika förinställda behandlingsprogram för olika besvär samt upp till 10 individuella program som din terapeut lägger in .

zapper

Det finns många symtom som kan härledas till för höga nivåer av mikrober och tungmetaller i kroppen,
Såsom mag och tarmproblem, utmattning och trötthet, lågt immunförsvar, huvudvärk o migrän, hudbesvär,m.m.
 
Om kroppen själv inte kan återfå hälsa o balans pgav ett lågt immunförsvar kan det i grunden bero på mineral och vitaminbrister, brister på bra fettsyror, felaktig tarmflora, för lite saltsyra i magsäcken, enzymbrister m.m Om detta råder är det lättare för mikrober att få fäste och svårare att bli av med dom.

I vissa fall behöver man inleda med tarm- och kroppsrening för att rena och rensa från slagg, oönskade invånare, tungmetaller och gifter.
Vi når två syften,
- vi ökar mottagligheten för näring och eliminerar ett mycket vanligt terapihinder.
En ren kropp är mycket lättare att behandla.

Uppbyggnad av kroppen

Vi jobbar efter helhetsprincipen, hela kroppen bör stärkas med ev kostomläggning och tillskott av örter och naturliga vitaminer och mineraler, under och efter behandling, för att kroppen skall läka fortare.
Detta är viktigt för ett bestående behandlingsresultat.

Vi behandlar inte personer med pacemaker, cancer, epilepsi samt gravida eller ammande kvinnor.

OBS.Detta har inte för avsikt att ersätta medicinsk vård och det finns heller ingen avsikt att avråda från din läkares ordinationer. Lider du av någon allvarlig sjukdom bör alla förändringar av kost och livstil genomföras under din läkares tillsyn.