Knapp: Startsidan

Knapp: Analyser

Knapp: Behandlingar

Knapp: Prisuppgifter

Knapp: Webshop

Knapp: Kurser

Knapp: Kurser

 

 


Information om behandling av personuppgifter

 

Från den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddslag (GDPR) att gälla. Utifrån dessa förändringar vill vi informera dig som kund hur jag behandlar dina personuppgifter. Friskvård i Focus arbetar för att skydda dina uppgifter genom alla de medel som är möjliga. Jag åtar mig att skydda och upprätthålla din integritet vid kontakt med mig och av dina personuppgifter. Jag är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning GDPR.

Uppgifter och personliga data som jag kan komma att spara eller behöva från dig som kund för att kunna leverera en bra service till dig är som följande: Namn, E-post address, telefon nummer, postaddress samt Födelseår. Kommunikation i form av brev, epost samt journaler kan komma att sparas av mig för att kunna erbjuda en bra service och följa upp behandlingar o ärenden.

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och jag kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Du har möjlighet begära information om vilka personuppgifter jag har om dig och dessutom få eventuellt uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida jag behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig begäran till mig.

Om du har några frågor om min personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående min behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta mig på info@catrinleo.com

 

Vänliga hälsningar Catrin Leo Friskvård i Focus

Telefon: 070-6358366 E-post: info@catrinleo.com